Thư viện tài liệu
Hỏi - Đáp pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 Cuốn sách nhằm cung cấp cho bạn

Cuốn sách nhằm cung cấp cho bạn đọc, trước tiên là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, cán bộ trực tiếp làm công việc liên quan đến biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tham gia có hiệu quả khi áp dụng các biện pháp này; đồng thời, cung cấp cho cá nhân người vi phạm để hiểu biết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về biện pháp xử lý vi phạm hành chính, phòn ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiểu quả hnahf vi vi phạm pháp luật. Cuốn sách bao gồm 2 phần:

Phần thứ nhất : hỏi – đáp bao quát đầy đủ các nội dung liên quan đến biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn : từ đối tượng áp dụng, thời hạn áp dụng, thời hiệu áp dụng, cơ quan có thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quyền, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

Phần thứ hai : trình bày nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Văn bản hợp nhất số 2800/VBHD-BTP ngày 19/8/2016 của Bộ Tư pháp hợp nhất Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực từ ngày 15/11/2013 và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP nêu trên, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: