URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=281143185&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức Lễ khai giảng Khóa 2 - Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng
09/07/2020-02:46:00 PM
 
Căn cứ Quyết định số 134/2020/QĐ-HVTA ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc mở lớp A, B, C, D Khóa 2 - Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, sáng ngày 08/7/2020, Học viện Tòa án tổ chức Lễ khai giảng Khóa 2 - Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng cho hơn 400 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương của Tòa án nhân dân các cấp trên cả nước.
Căn cứ Quyết định số 134/2020/QĐ-HVTA ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc mở lớp A, B, C, D Khóa 2 - Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, sáng ngày 08/7/2020, Học viện Tòa án tổ chức Lễ khai giảng Khóa 2 - Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng cho hơn 400 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương của Tòa án nhân dân các cấp trên cả nước.

Đến dự Lễ khai giảng, đại diện Lãnh đạo Học viện Tòa án có TS. Nguyễn Minh Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tòa án và ThS. Phạm Như Hưng, Phó Giám đốc Học viện Tòa án; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao có đồng chí Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; giảng viên tham gia giảng dạy khóa bồi dưỡng có TS. Nguyễn Hoàng Quy, Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia, ThS. Nguyễn Thị Phương Lan, Giảng viên chính, Học viện Hành chính Quốc gia. Tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa của Học viện Tòa án và hơn 400 học viên của Khóa bồi dưỡng.


ThS. Phạm Như Hưng, Phó Giám đốc Học viện Tòa án,

phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ThS. Phạm Như Hưng khẳng định, đào tạo bồi dưỡng có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức nói chung, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp phòng nói riêng. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giải pháp hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý vừa hồng vừa chuyên. Đồng chí cho biết, khác với Khóa 1, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Khóa 2 - Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng đã có sự điều chỉnh theo hướng giảm thời lượng giảng lý thuyết để dành thời lượng chủ yếu cho hoạt động thực hành và trao đổi theo tinh thần Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Để khóa bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, ThS. Phạm Như Hưng mong muốn các học viên tham gia học tập nghiêm túc, chủ động trau dồi trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, xứng đáng với vị trí và vai trò của mình trong hệ thống Tòa án nhân dân. Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Tòa án, ThS. Phạm Như Hưng gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu, các học viên và hy vọng các học viên sẽ vận dụng tốt những kiến thức đã thu nhận được từ khóa bồi dưỡng vào sự nghiệp công tác của mình.


TS. Nguyễn Hoàng Quy - Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính

Quốc gia, phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Hoàng Quy, đại diện giảng viên giảng dạy khóa bồi dưỡng bày tỏ sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết trong hoạt động giảng dạy, tích cực hợp tác với Học viện Tòa án, học viên để khóa bồi dưỡng diễn ra thành công tốt đẹp.

Thay mặt cho hơn 400 học viên tham gia Khóa 2 - Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, học viên Ngô Sỹ Quý, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã gửi lời cảm ơn tới Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban Giám đốc Học viện Tòa án, Lãnh đạo các Tòa án địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, chuẩn bị tốt về mọi mặt để phục vụ tổ chức khóa học, cũng như bày tỏ quyết tâm học tập nghiêm túc, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Học viện Tòa án để cùng toàn thể học viên, đội ngũ giảng viên hoàn thành xuất sắc khóa bồi dưỡng.
Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ