URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677503?pers_id=27677871&item_id=94845317&p_details=1
 
Lịch học Khóa 7 - Đào tạo Thư ký Tòa án
17/03/2015-11:56:00 PM
 
 TRƯỜNG CÁN BỘ TÒA ÁN KHOA CÔNG C

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG CÁN BỘ TÒA ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

LỊCH HỌC

Khoá VII - Đào tạo Thư ký Tòa án

Thời gian: 01 tháng, từ  02/3/2015  -  02/4/2015

Địa điểm: Tại Trường Cán bộ Tòa án

 

Ngày

Nội dung

Số tiết

Giảng viên

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUNG

02/3

(T2)

Khai giảng

 

-    Mời Lãnh đạo TANDTC;

-    BGH Trường CBTA

Chuyên đề: Thư ký Tòa án – vị trí, vai trò, nhiệm vụ chung của Thư ký Tòa án và mối quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong việc giải quyết, xét xử các loại án.

10

Ths. Trần Văn Hà

Phó Hiệu trưởng

03/3

(T3)

04/3

(Sg T4)

Chuyên đề: Lịch sử ngành Tòa án Việt Nam và định hướng phát triển + Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, bổ sung năm 2014

15

Ths. Trần Văn Hà

Phó Hiệu trưởng

04/3

(Ch T4)

Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh với đạo đức nghề nghiệp Cán bộ Tòa án.

5

Ths. Trần Văn Hà

Phó Hiệu trưởng

05/3

(Sg T5)

 Ôn tập

5

Ths.  Trần Văn Hà

Phó Hiệu trưởng

06/3

(Sg T6)

Bài kiểm tra số 1 (180 phút).

5

Phòng GV - Khoa CCTA

NHIỆM VỤ CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN

TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC VỤ VIỆC

09/3

(T2)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hình sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

Đ/c Lưu Tuấn Dũng

Chánh án TAND quận Long Biên, Hà Nội

10/3

(T3)

.Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

Ths  Nguyễn Văn Vụ

Chánh tòa Dân sự TAND tỉnh Bắc Ninh

11/3

(T4)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hành chính  tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

Ths Đặng Quang Dũng

Thẩm tra viên TrCBTA

12/3

(T5)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong quá trình giải quyết việc dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và một số lưu ý về thủ tục giải quyết việc dân sự cụ thể.

10

Ths. Phạm Thị Ban

Thẩm tra viên TrCBTA

13/3

(T6)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án tại phiên tòa Hình sự, Dân sự, Hành chính (sơ thẩm, phúc thẩm)

10

Ths  Nguyễn Thị Hà

Thẩm tra viên TrCBTA

16/3

(Sg T2)

Chuyên đề: Một số vấn đề Thư ký Tòa án cần lưu ý trong thủ tục giải quyết các vụ án Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

5

Đ/c Bùi Thị Dung Huyền

Trường phòng NCPL Dân sự - thương mại,   

 Viện KHXX

16/3

(Ch T2)

Ôn tập, giải đáp vướng mắc

5

Đ/c Vũ Thế Đoàn

Phó Hiệu trưởng TrCBTA

17/3

(Sg T3)

Bài kiểm tra số 2

5

Phòng Giáo vụ,

 Khoa Công chức

18/3

(T4)

Đi thực tế

Phòng Giáo vụ,

 Khoa Công chức

PHẦN KỸ NĂNG

19/3

(T5)

Chuyên đề: Kỹ năng cấp tống đạt văn bản tố tụng và phương pháp sắp xếp hồ sơ (bao gồm cả thực hành)

10

Ths Nguyễn Trí Chinh

Trưởng phòng Thống kê -Tổng hợp Tòa PT TANDTC tại Hà Nội

20/3

(T6)

23/3

(Sg T2)

Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo các văn bản tố tụng trong phạm vi, nhiệm vụ của Thư ký Tòa án (bao gồm cả thực hành)

15

Đ/c Phạm Văn Quang

Thẩm tra viên TrCBTA

23/3

(Ch T2)

24/3

(T3)

Chuyên đề: Kỹ năng tiếp đương sự và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tiếp đương sự (Bao gồm cả thực hành)

15

Đ/c Nguyễn Anh Thư

Thẩm tra viên TrCBTA

25/3

(Ch T4)

26/3

(Sg T5)

Chuyên đề: Kỹ năng viết biên bản phiên tòa (bao gồm cả thực hành)

15

Ths. Phạm Thị Bích Phượng

Thẩm tra viên TrCBTA

26/3

(Ch T5)

27/3

(T6)

Chuyên đề: Kỹ năng cơ bản của Thư ký trong lĩnh vực hành chính tư pháp (bao gồm cả thực hành)

15

Đ/c Nguyễn Anh Thư

Thẩm tra viên TrCBTA

 

ÔN TẬP  – THI TỐT NGHIỆP

30/3

(T2)

Hệ thống kiến thức, ôn tập, giải đáp vướng mắc

10

Đ/c Nguyễn Anh Thư

Thẩm tra viên TrCBTA

31/3

(T3)

Học viên nghỉ tự ôn thi

01/4

(T4)

Thi tốt nghiệp (2 bài):

 

 

Sáng: Thi viết

180 phút

Khoa CCTA; Phòng GV

Chiều: Thi kỹ năng (120 phút)

120 phút

Khoa CCTA; Phòng GV

02/4

(Sg T5)

(Bế giảng)

 

Khoa CCTA; Phòng GV

 

 

 


In Trang | Đóng cửa sổ