URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677503?pers_id=27677871&item_id=158230288&p_details=1
 
Lịch học khóa XVIII - Đào tạo Thư ký Tòa án
06/06/2016-01:44:00 PM
 
 HỌC VIỆN TÒA ÁN

HỌC VIỆN TÒA ÁN

KHOA CÔNG CHỨC TÒA ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

LỊCH HỌC
Khoá XVIII - Đào tạo Thư ký Tòa án
Thời gian: 01 tháng, từ ngày 2/6/2016 - 04/7/2016
(Buổi sáng từ 8h00 đến 11h 00; buổi chiều từ 13h30đến 16h30)
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Số 112 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Ngày

Nội dung

Số tiết

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUNG

02/6

(Thứ 5)

Khai giảng: 8h30 ngày 02/6/2016hh

30

Chuyên đề: Thư ký Tòa án - vị trí, vai trò, nhiệm vụ chung của Thư ký Tòa án và mối quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong việc giải quyết, xét xử các loại án.

10

03/6 &06/6

(Thứ 6 & Sáng Thứ 2)

Chuyên đề: Lịch sử ngành Tòa án Việt Nam và định hướng phát triển + Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, bổ sung năm 2014

15

 06/6

(Chiều Thứ 2)

Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh với đạo đức nghề nghiệp Cán bộ Tòa án.

5

07/6

(Sáng Thứ 3)

 Ôn tập

5

07/6

(Chiều Thứ 3)

Bài kiểm tra số 1 (180 phút).

5

NHIỆM VỤ CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT,

XÉT XỬ CÁC VỤ VIỆC

08/6

(Thứ 4)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hình sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

09/6

(Thứ 5)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hành chính  tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

10/6

(Thứ 6)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

13/6

(Thứ 2)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong quá trình giải quyết việc dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và một số lưu ý về thủ tục giải quyết việc dân sự cụ thể.

10

14/6

(Thứ 3)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án tại phiên tòa Hình sự, Dân sự, Hành chính (sơ thẩm, phúc thẩm)

10

15/6

(Sáng Thứ 4)

Chuyên đề: Một số vấn đề Thư ký Tòa án cần lưu ý trong thủ tục giải quyết các vụ án Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

5

15/6

(Chiều Thứ 4)

Ôn tập, giải đáp vướng mắc

5

16/6

(Sáng Thứ 5)

Bài kiểm tra số 2

180

PHẦN KỸ NĂNG

16/6 & 17/6

(Chiều Thứ 5 & Thứ 6)

Chuyên đề: Kỹ năng viết biên bản phiên tòa (bao gồm cả thực hành)

15

20/6

(Thứ 2)

Đi thực tế 01 ngày

 

21/6 & 22/6

(Thứ 3 & Sáng Thứ 4)

Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo các văn bản tố tụng trong phạm vi, nhiệm vụ của Thư ký Tòa án (bao gồm cả thực hành)

15

22/6 & 23/6

(Chiều Thứ 4 & Thứ 5)

Chuyên đề: Kỹ năng cấp tống đạt văn bản tố tụng và phương pháp sắp xếp hồ sơ (bao gồm cả thực hành)

15

24/6 & 27/6

(Thứ 6 & Sáng Thứ 2)

Chuyên đề: Kỹ năng tiếp đương sự và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tiếp đương sự (Bao gồm cả thực hành)

15

27/6 & 28/6

(Chiều Thứ 2 & Thứ 3)

Chuyên đề: Kỹ năng cơ bản của Thư ký trong lĩnh vực hành chính tư pháp (bao gồm cả thực hành)

15

ÔN TẬP - THI TỐT NGHIỆP

29/6

(Thứ 4)

Hệ thống kiến thức, ôn tập, giải đáp vướng mắc

10

30/6

(Thứ 5)

Học viên nghỉ tự ôn thi.

THI TỐT NGHIỆP (2 bài):

 

Sáng: Thi viết

180

Chiều: Thi kỹ năng (120 phút)

120

BẾ GIẢNG KHÓA HỌC (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

 

KHOA CÔNG CHỨC TÒA ÁN

 

 

 

 

 


In Trang | Đóng cửa sổ