URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677503?pers_id=27677871&item_id=121352542&p_details=1
 
Lịch học Khóa XIII - Đào tạo Thư ký Tòa án tại tỉnh Bạc Liêu
24/09/2015-11:33:00 AM
 
 HỌC VIỆN TÒA ÁN

HỌC VIỆN TÒA ÁN

KHOA CÔNG CHỨC TÒA ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015
 

LỊCH HỌC

Khoá XIII- Đào tạo Thư ký Tòa án

Thời gian: 01 tháng, từ  23/09/2015 

Địa điểm: Tại tỉnh Bạc Liêu

 

Ngày

Nội dung

Số tiết

Giảng viên

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUNG

23/9

(Sg T4)

Khai giảng

 

-    Mời Lãnh đạo TANDTC;

-    Mời đại diện Vụ TCCB;

-    Ths. Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Học viện Tòa án

23/9

(Ch T4)

24/9

(T5)

Chuyên đề: Lịch sử ngành Tòa án Việt Nam và định hướng phát triển + Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, bổ sung năm 2014

15

Ths. Trần Văn Hà

Phó Giám đốc Học viện Tòa án

25/9

(T6)

Chuyên đề: Thư ký Tòa án – vị trí, vai trò, nhiệm vụ chung của Thư ký Tòa án và mối quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong việc giải quyết, xét xử các loại án.

10

Ths. Lê Thị Hằng

Phòng Giáo vụ, Học viện Tòa án

28/9

(Sg T2)

Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh với đạo đức nghề nghiệp Cán bộ Tòa án.

5

Ths. Trần Văn Hà

Phó Giám đốc Học viện Tòa án

28/9

(Ch T2)

 Ôn tập

5

Ths. Trần Văn Hà

Phó Giám đốc Học viện Tòa án

29/9

(Sg T3)

Bài kiểm tra số 1 (180 phút).

5

Khoa CCTA

Phòng giáo vụ

NHIỆM VỤ CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN

TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC VỤ VIỆC

30/9

(T4)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

Ths. Phạm Hồng Phong

Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang

1/10

(T5)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong quá trình giải quyết việc dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và một số lưu ý về thủ tục giải quyết việc dân sự cụ thể.

10

Ths. Phạm Thị Ban

Khoa Công chức TA, Học viện Tòa án

 

2/10

(T6)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hình sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

TS. Lại Văn Trình

Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế, TAND TP Hồ Chí Minh

5/10

(T2)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hành chính  tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

Ths. Phùng Văn Hải

Chánh án TAND Quận 2, TP HCM

6/10

(T3)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án tại phiên tòa Hình sự, Dân sự, Hành chính (sơ thẩm, phúc thẩm).

10

Ths. Nguyễn Thị Hà

Khoa Công chức TA, Học viện Tòa án

7/10

(Sg T4)

Chuyên đề: Một số vấn đề Thư ký Tòa án cần lưu ý trong thủ tục giải quyết các vụ án Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

5

Ths. Lê Thanh Phong

Chánh án TAND Quận 7, TP HCM

7/10

(Ch T4)

Ôn tập, giải đáp vướng mắc

5

Đ/c Trần Hùng Dũng

Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu;

8/10

(T5)

Học viên tự ôn

9/10

(Sg T6)

Bài kiểm tra số 2

5

Khoa CCTA

Phòng giáo vụ

PHẦN KỸ NĂNG

12/10

(T2)

Chuyên đề: Kỹ năng cấp tống đạt văn bản tố tụng và phương pháp sắp xếp hồ sơ (bao gồm cả thực hành)

10

Đ/c Ninh Quang Thế

Phó Chánh án TAND TP Cà Mau

13/10

(T3)

14/10

(Sg T4)

Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo các văn bản tố tụng trong phạm vi, nhiệm vụ của Thư ký Tòa án (bao gồm cả thực hành)

15

Đ/c Phạm Văn Quang

Khoa Công chức TA, Học viện Tòa án

14/10

(Ch T4)

15/10

(T5)

Chuyên đề: Kỹ năng tiếp đương sự và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tiếp đương sự (Bao gồm cả thực hành)

15

Đ/c Nguyễn Anh Thư

Khoa Công chức TA, Học viện Tòa án

16/10

(T6)

19/10

( Sg T2)

Chuyên đề: Kỹ năng cơ bản của Thư ký trong lĩnh vực hành chính tư pháp (bao gồm cả thực hành)

15

Đ/c Nguyễn Anh Thư

Khoa Công chức TA, Học viện Tòa án

19/10

(Ch T2)

20/10

(T3)

Chuyên đề: Kỹ năng viết biên bản phiên tòa (bao gồm cả thực hành)

15

Ths. Phạm Thị Bích Phượng

Phòng Hợp tác Đào tạo, Học viện Tòa án

ÔN TẬP  – THI TỐT NGHIỆP

21/10

(T4)

Hệ thống kiến thức, ôn tập, giải đáp vướng mắc

10

Đ/c Vũ Thế Đoàn

Phó Giám đốc Học viện Tòa án

22/10

(T5)

Học viên nghỉ tự ôn thi

 

23/10

(T6)

Thi tốt nghiệp (2 bài):

Sáng: Thi viết

180 phút

Khoa CCTA

Phòng Giáo vụ

 

Chiều: Thi kỹ năng (120 phút)

120 phút

Khoa CCTA

Phòng Giáo vụ

 

Dự kiến 02/11

(Bế giảng )

 

Khoa CCTA

Phòng Giáo vụ

-          Đại diện Lãnh đạo TANDTC

-          Đại diện Lãnh đạo Học viện Tòa án


In Trang | Đóng cửa sổ