URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677503?pers_id=27677871&item_id=108082934&p_details=1
 
Lịch học Khóa XI - Đào tạo Thư ký Tòa án tại tỉnh Tiền Giang
30/06/2015-03:50:00 PM
 
 TRƯỜNG CÁN BỘ TÒA ÁN

TRƯỜNG CÁN BỘ TÒA ÁN

KHOA CÔNG CHỨC TÒA ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2015

 

LỊCH HỌC
Khoá XI - Đào tạo Thư ký Tòa án
Thời gian: 01 tháng, từ  30/06/2015 
Địa điểm: Tại tỉnh Tiền Giang

 

Ngày

Nội dung

Số tiết

Giảng viên

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUNG

30/6

(Sg T3)

Khai giảng

 

-    Mời Lãnh đạo TANDTC;

-    Mời đại diện Vụ TCCB;

-    Ths. Trần Văn Hà, Phó Hiệu trưởng

-    Ths. Phạm Trung Tuấn, Phó Hiệu trưởng

30/6

(Ch T3)

01/7

(T4)

Chuyên đề: Lịch sử ngành Tòa án Việt Nam và định hướng phát triển + Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, bổ sung năm 2014

15

Ths. Trần Văn Hà

Phó Hiệu trưởng

02/7

(T5)

Chuyên đề: Thư ký Tòa án – vị trí, vai trò, nhiệm vụ chung của Thư ký Tòa án và mối quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong việc giải quyết, xét xử các loại án.

10

Ths. Trần Văn Hà

Phó Hiệu trưởng

03/7

(Sg T6)

Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh với đạo đức nghề nghiệp Cán bộ Tòa án.

5

Ths. Trần Văn Hà

Phó Hiệu trưởng

03/7

(Ch T6)

 Ôn tập

5

Ths.  Trần Văn Hà

Phó Hiệu trưởng

06/7

(Sg T2)

Bài kiểm tra số 1 (180 phút).

5

Khoa CCTA

Phòng giáo vụ

NHIỆM VỤ CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN

TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC VỤ VIỆC

07/7

(T3)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

Ths. Lê Thanh Phong,

Chánh án Tòa án nhân dân Quận 7 TPHCM

   08/7

(T4)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hình sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

TS. Lại Văn Trình

Chánh án TAND Quận 11 TPHCM

09/7

(T5)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong quá trình giải quyết việc dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và một số lưu ý về thủ tục giải quyết việc dân sự cụ thể.

10

Ths. Phạm Thị Ban

Thẩm tra viên TrCBTA

10/7

(T6)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử vụ án Hành chính  tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

10

Ths. Phùng Văn Hải

Chánh án TAND Quận 2 TP HCM

13/7

(T2)

Chuyên đề: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án tại phiên tòa Hình sự, Dân sự, Hành chính (sơ thẩm, phúc thẩm).

10

Ths. Nguyễn Thị Hà

Thẩm tra viên Trường Cán bộ Tòa án

14/7

(Sg T3)

Chuyên đề: Một số vấn đề Thư ký Tòa án cần lưu ý trong thủ tục giải quyết các vụ án Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

5

Ths. Phạm Trung Tuấn

Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Tòa án

14/7

(Ch T3)

Ôn tập, giải đáp vướng mắc

5

Đ/c Trần Ngọc Quang

Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang;

15/7

(T4)

Học viên tự ôn

16/7

(Sg T5)

Bài kiểm tra số 2

5

Khoa CCTA

Phòng giáo vụ

PHẦN KỸ NĂNG

17/7

(T6)

Chuyên đề: Kỹ năng cấp tống đạt văn bản tố tụng và phương pháp sắp xếp hồ sơ (bao gồm cả thực hành)

10

Ths. Nguyễn Xuân Tùng

Chánh án TAND Quận 9, TPHCM

20/7

(T2)

21/7

(Sg T3)

Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo các văn bản tố tụng trong phạm vi, nhiệm vụ của Thư ký Tòa án (bao gồm cả thực hành)

15

Đ/c Phạm Văn Quang

Khoa Công chức, TrCBTA

21/7

(Ch T3)

22/7

(T4)

Chuyên đề: Kỹ năng viết biên bản phiên tòa (bao gồm cả thực hành)

15

Ths. Trần Xuân Minh

Thẩm phán Tòa Hình sự TAND TPHCM

23/7

(T5)

24/7

( Sg T6)

Chuyên đề: Kỹ năng tiếp đương sự và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tiếp đương sự (Bao gồm cả thực hành)

15

Ths. Lê Hoàng Tấn

Thẩm phán Tòa Hành chính TAND TPHCM

24/7

(Ch T6)

27/7

(T2)

Chuyên đề: Kỹ năng cơ bản của Thư ký trong lĩnh vực hành chính tư pháp (bao gồm cả thực hành)

15

Đ/c Nguyễn Anh Thư

Khoa Công chức, TrCBTA

ÔN TẬP  – THI TỐT NGHIỆP

28/7

(T3)

Hệ thống kiến thức, ôn tập, giải đáp vướng mắc

10

Đ/c Nguyễn Anh Thư

Khoa Công chức, TrCBTA

29/7

(T4)

Học viên nghỉ tự ôn thi

 

30/7

(T5)

Thi tốt nghiệp (2 bài):

Sáng: Thi viết

180 phút

Khoa CCTA

 

Chiều: Thi kỹ năng (120 phút)

120 phút

Khoa CCTA

 

Dự kiến 10/8

(Bế giảng )

 

Khoa CCTA

-          Đại diện lãnh đạo TANDTC

-          Đại diện Ban Giám Hiệu, TrCBTA

 


In Trang | Đóng cửa sổ