URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=284572036&p_details=1
 
Khai giảng Khóa 1 Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án
19/12/2020-11:20:00 AM
 
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-TANDTC ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Kế hoạch số 287/KH-HVTA ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Học viện Tòa án về bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án, sáng ngày 16/12/2020, tại Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án đã tổ chức khai giảng Khóa 1 Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo hình thức trực tuyến đến 643 điểm cầu trên toàn quốc.
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-TANDTC ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Kế hoạch số 287/KH-HVTA ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Học viện Tòa án về bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án, sáng ngày 16/12/2020, tại Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án đã tổ chức khai giảng Khóa 1 Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo hình thức trực tuyến đến 643 điểm cầu trên toàn quốc.

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: đồng chí Tống Anh Hào, đồng chí Lê Văn Minh và đồng chí Đào Thị Xuân Lan. Cùng tham dự buổi Lễ khai giảng còn có Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp và 2.173 học viên đến từ 60 tỉnh, 583 huyện với 643 điểm cầu trên toàn quốc.


Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng,

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án, góp phần đưa Luật Hòa giải, đối thoại đi vào cuộc sống. Đồng chí cho biết, Hòa giải viên là chủ thể quan trọng nhất, quyết định đến thành công của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Hòa giải có thành hay không, phụ thuộc vào năng lực, nhiệt huyết và trách nhiệm của Hòa giải viên. Để Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được thực thi tốt, bên cạnh việc bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án, các đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tập hợp những bất cập, cũng như những kinh nghiệm hay của các Tòa án nhân dân địa phương để chia sẻ trên toàn quốc và tổ chức giải đáp các thắc mắc cho các Hòa giải viên về nghiệp vụ, chế độ chính sách... Cử các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đi đến các Tòa án địa phương để kiểm tra, đôn đốc việc thực thi, cũng như giao lưu với các Hòa giải viên. Đặc biệt, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Học viện Tòa án tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo trình; giao các Chánh án Tòa án nhân dân địa phương xem việc thực thi Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là một nhiệm vụ chính trị quan trọng như nhiệm vụ tổ chức xét xử; Tòa án nhân dân địa phương phải đảm bảo cơ sở vật chất cho các Hòa giải viên; Tổ chức Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định của pháp luật...

Trong thời gian diễn ra khóa bồi dưỡng, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các Hòa giải viên phải tập trung lắng nghe, ghi chép đầy đủ và đưa ra ý kiến để cùng nhau trao đổi. Khóa bồi dưỡng cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, đòi hỏi các Hòa giải viên phải nắm được và vận dụng tốt trong việc thực thi pháp luật. Với sự ra đời của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hy vọng những tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình... sẽ có một cơ chế giải quyết hiệu quả, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội.


Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án

nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải,

đối thoại tại Tòa án phát biểu tại Lễ khai giảng

Tham gia và phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh mục tiêu của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là tạo dựng một khuôn khổ pháp lý linh hoạt cho phương thức giải quyết tranh chấp mới, trong đó đương sự là chủ thể chính, là người thiết kế quy trình, đề xuất phương án, quyết định kết quả. Trong đó, Hòa giải viên đóng vai trò là người kết nối, duy trì môi trường thỏa thuận hòa bình và khuyến khích các bên đồng thuận. Để Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đi vào thực thi có hiệu quả, Hòa giải viên có vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là nguồn nhân lực có kiến thức và kinh nghiệm trong xã hội, tham gia phối hợp cùng Tòa án tiến hành hòa giải, đối thoại để giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Văn Du yêu cầu các đồng chí tham gia bồi dưỡng cần nghiêm túc, chú ý theo dõi, tích cực trao đổi về những khó khăn có thể gặp phải để các giảng viên giải đáp, giúp các Hòa giải viên có thể áp dụng ngay khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng hy vọng, sau khóa bồi dưỡng, tư duy lắng nghe, kết nối được lan tỏa, mở rộng, góp phần giải quyết một cách hiệu quả, nhanh chóng các khiếu kiện, hành chính vì một nền tư pháp ngày càng tiến bộ, gần dân.


Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng ban

Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trao đổi

với các Hòa giải viên tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân tối cao

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/12/2020 do Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Tống Anh Hào, Phó Trưởng ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Đào Thị Xuân Lan hướng dẫn giảng bài. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Giới thiệu Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và các văn bản thi hành; Kỹ năng hòa giải tranh chấp dân sự; Kỹ năng đối thoại khiếu kiện hành chính; Thảo luận, giải đáp thắc mắc.


Quảng cảnh Khóa Bồi dưỡng tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân tối cao

Sau hơn 02 ngày diễn ra Khóa bồi dưỡng, các Hòa giải viên đã tiếp thu, lĩnh ngộ được những nội dung cốt lõi của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cũng như những kinh nghiệm quý báu của nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Khóa 1 Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ