URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=283345680&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp lần thứ nhất năm 2020
26/10/2020-09:06:00 AM
 
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-HĐTTCTP của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán về thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-TANDTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 24/10/2020, Học viện Tòa án tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp lần thứ nhất năm 2020.
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-HĐTTCTP của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán về thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-TANDTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 24/10/2020, Học viện Tòa án tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp lần thứ nhất năm 2020.

Kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp lần thứ nhất năm 2020 được khai mạc tại Học viện Tòa án vào sáng ngày 22/10/2020. Tham dự kỳ thi có 294 thí sinh đến từ Tòa án các cấp trong cả nước.

Trong quá trình tổ chức ôn và thi luôn có sự phối hợp, giám sát của Ban Thanh tra thuộc Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Quốc gia. Sau 02 ngày ôn tập, từ ngày 22-23/10/2020, ngày 24/10/2020 các thí sinh thực hiện 02 bài thi, cụ thể:

- Sáng ngày 24/10: Môn thi Viết với thời lượng 180 phút;

- Chiều ngày 24/10: Môn thi Trắc nghiệm với thời lượng 60 phút.

Tại Hội đồng thi, TS. Nguyễn Trí Tuệ, Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng thi đã quán triệt các Ban giúp việc (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Đề thi…) nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về nội quy, quy chế thi của Học viện Tòa án đã niêm yết.


TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng thi kiểm tra tại các phòng thi

Trong quá trình kiểm tra, thị sát các phòng thi và công tác tổ chức thi, TS. Nguyễn Trí Tuệ đã động viên, khích lệ tinh thần để các thí sinh tự tin làm bài thi và đạt kết quả cao. Đồng thời, yêu cầu các thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi. Để đảm bảo tính nghiêm túc, trong suốt quá trình thi luôn có sự giám sát của Ban Thư ký, Ban Thanh tra, Ban Coi thi,…­

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sự phối hợp giữa các Ban giúp việc cùng sự nỗ lực và cố gắng của các thí sinh, kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp lần thứ nhất năm 2020 đã diễn ra nghiêm túc và hoàn thành tốt theo đúng kế hoạch.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ