URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=283078477&p_details=1
 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tối cao
13/10/2020-04:41:00 AM
 
Thực hiện công văn số 208/TANDTC-TĐKT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về việc “Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đại hội thi đua Tòa án nhân dân lần thứ IV, tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020”, chiều ngày 12/10/2020, tại Học viện Tòa án, Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án chủ trì Hội nghị.
Thực hiện công văn số 208/TANDTC-TĐKT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về việc “Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đại hội thi đua Tòa án nhân dân lần thứ IV, tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020”, chiều ngày 12/10/2020, tại Học viện Tòa án, Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án chủ trì Hội nghị. Untitled 1

Tham dự Hội nghị có 11 đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tối cao: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tòa án (đơn vị Trưởng cụm), Ban Thanh tra (đơn vị Phó cụm), Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.


TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số VI. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của 12 đơn vị trong Cụm VI, đồng chí yêu cầu các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI tiếp tục tăng cường và không ngừng đổi mới các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên khắp các mặt công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.


TS. Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng

Thi đua khen thưởng Học viện Tòa án, Đại diện đơn vị Trưởng Cụm thi

đua số VI, phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 tập trung tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2020.

Trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua số VI, đồng chí Hồ Sỹ Hưng, Phó Ban thanh tra (đơn vị Phó Cụm trưởng) cho biết: Năm 2020 là năm Cụm thi đua số VI hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân và Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV. Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai tại các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cụm thi đua đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hăng hái ra sức thi đua với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và đạt kết quả cao trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đã đề ra. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Báo cáo cũng nêu rõ: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành... Chỉ tiêu thi đua sát với nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Tòa án; Gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ…


Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo; trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp đã áp dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu kín bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ năm 2020 cho đơn vị Học viện Tòa án và Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Cờ thi đua Tòa án nhân dân cho Vụ Tổng hợp, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án, Vụ Tổ chức - Cán bộ. Ban Thanh tra được bầu làm Cụm trưởng và Tạp chí Tòa án nhân dân được bầu làm Cụm phó Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân năm 2021. Các đơn vị trong Cụm đã tiến hành ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện Tòa án, đại diện đơn vị Trưởng Cụm thi đua số VI đã gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu tham dự Hội nghị, chúc Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ