URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=282654407&p_details=1
 
Hội nghị học tập chuyên đề tháng 9 năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
23/09/2020-09:21:00 AM
 
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy Học viện Tòa án về triển khai học tập chuyên đề năm 2020, sáng ngày 23/9/2020, Đảng ủy Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề tháng 9 năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Tòa án.
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy Học viện Tòa án về triển khai học tập chuyên đề năm 2020, sáng ngày 23/9/2020, Đảng ủy Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề tháng 9 năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Tòa án.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Quyền, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Vụ Trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, TS. Nguyễn Minh Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, và các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Tòa án: PGS.TS. Dương Tuyết Miên, ThS. Phạm Như Hưng cùng với hơn 300 đảng viên của Đảng bộ Học viện Tòa án.


ThS. Phạm Như Hưng, Thường vụ Đảng ủy Học viện Tòa án,

Phó Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Khoa Đào tạo Đại học và Chi bộ tạm thời các lớp nghiệp vụ xét xử Khóa 7 đã trình bày các tham luận làm rõ vấn đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung vào các nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.


Toàn cảnh tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quyền nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự thành công của Hội nghị.

Hội nghị chuyên đề đã góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ