URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=281293001&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020
16/07/2020-05:39:00 PM
 
Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-HVTA ngày 29/06/2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính cho 23 cán bộ, công chức hiện đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp trên cả nước.
Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-HVTA ngày 29/06/2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính cho 23 cán bộ, công chức hiện đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp trên cả nước.

Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 là một trong những nội dung quan trọng để từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân, là thước đo để đánh giá trình độ, năng lực của từng công chức. Đây cũng là căn cứ để bố trí, bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí phù hợp. Đồng thời, đảm bảo về chế độ chính sách tiền lương cho công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính.

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi, các thí sinh phải trải qua 02 vòng thi, cụ thể:

- Ngày 14/7/2020 tổ chức thi vòng 1: Các thí sinh bước vào thi môn ngoại ngữ, môn tin học và môn kiến thức chung.

- Ngày 16/7/2020 tổ chức thi vòng 2: 23 thí sinh sau khi có kết quả thi vượt qua vòng 1 đã bước vào thi vòng 2 với các phần thi về chuyên môn và nghiệp vụ.

TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng thi đã quán triệt các Ban giúp việc (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Đề thi…) nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về nội quy, quy chế thi của Học viện Tòa án đã niêm yết.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch của kỳ thi, Hội đồng thi phân công cán bộ kiểm tra, giám sát công tác coi thi; quán triệt, yêu cầu các thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi mà Học viện đề ra nhằm đảm bảo tính công minh cho các học viên yên tâm làm bài thi.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc của các Ban giúp việc và sự nỗ lực, cố gắng của các thí sinh, kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, nghiêm túc và hiệu quả.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ