URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=280812336&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Khóa 2 - Đào tạo Thẩm tra viên chính
22/06/2020-02:42:00 PM
 
Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-HVTA ngày 15/06/2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Khóa 2 - Đào tạo Thẩm tra viên chính, ngày 18/06/2020, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho Khóa 2 - Đào tạo Thẩm tra viên chính.
Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-HVTA ngày 15/06/2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Khóa 2 - Đào tạo Thẩm tra viên chính, ngày 18/06/2020, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho Khóa 2 - Đào tạo Thẩm tra viên chính.

Khóa 2 - Đào tạo Thẩm tra viên chính được khai giảng vào ngày 11/5/2020 tại Học viện Tòa án theo Quyết định 71/2020/QĐ-HVTA ngày 29/4/2020 của Giám đốc Học viện Tòa án về việc mở Khóa 2 - Đào tạo Thẩm tra viên chính. Sau hơn 01 tháng học tập nghiêm túc, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho 108 học viên là các Thẩm tra viên đến từ Tòa án nhân dân các cấp trên cả nước.

Theo chương trình đào tạo, ngoài việc phải hoàn thành các học phần của chương trình (kiểm tra kết thúc học phần, tiểu luận…) các học viên phải thực hiện 2 bài thi tốt nghiệp, cụ thể:

 - Sáng ngày 18/06/2020: Thi môn tự luận;

 - Chiều ngày 18/06/2020: Thi môn trắc nghiệm.

TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao, Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng thi đã quán triệt các Ban giúp việc (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Đề thi…) nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về nội quy, quy chế thi của Học viện Tòa án đã niêm yết.


Các học viên nghiêm túc làm bài thi tốt nghiệp

Để đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch của kỳ thi, Hội đồng thi phân công cán bộ kiểm tra, giám sát công tác coi thi; quán triệt, yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi mà Học viện đề ra nhằm đảm bảo tính công minh cho các học viên yên tâm làm bài thi tốt nghiệp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc của các Ban giúp việc và sự nỗ lực, cố gắng học tập, nghiên cứu của các học viên, kỳ thi tốt nghiệp Khóa đào tạo Thẩm tra viên chính đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, nghiêm túc và hiệu quả.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ