URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676824?pers_id=27677017&item_id=280647046&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 và sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân
12/06/2020-03:59:00 PM
 
Thực hiện Kế hoạch số 238/TANDTC-TĐKT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về việc “Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”, sáng ngày 12/6/2020, Học viện Tòa án đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân.
Thực hiện Kế hoạch số 238/TANDTC-TĐKT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về việc “Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”, sáng ngày 12/6/2020, Học viện Tòa án đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân.

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2020 được tổ chức với mục đích nhìn nhận, đánh giá, tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích công tác trong giai đoạn 2015 - 2020, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện đơn vị Trưởng Cụm thi đua số VI: TS. Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện Tòa án; đại diện đơn vị Phó Trưởng Cụm thi đua số VI: đồng chí Hồ Sỹ Hưng, Phó Trưởng ban Ban Thanh tra, Phó Trưởng Cụm thi đua số VI và đại diện lãnh đạo 12 đơn vị trong Cụm thi đua số VI (Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính, Ban Thanh tra, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Công tác phía Nam, Học viện Tòa án, Báo Công lý và Tạp chí Tòa án nhân dân).


TS. Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch

Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện Tòa án, Đại diện đơn vị

Trưởng Cụm thi đua số VI, phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020,  phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 cũng như Báo cáo sơ kết Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.


Đồng chí Hồ Sỹ Hưng, Phó Trưởng ban Ban Thanh tra, Đại diện

đơn vị Phó Trưởng Cụm thi đua số VI, phát động phong trào

thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI đã đề xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Tòa án nhân dân giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn các đơn vị, tập thể có những đóng góp nổi bật cho ngành Tòa án. Kết quả bốn đơn vị được Hội nghị bỏ phiếu thông qua là: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Vụ Tổng hợp và Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học được suy tôn đề nghị tặng thưởng cờ thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, Cụm thi đua số VI đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Cụm thi đua số VI phấn đấu đoàn kết tốt - thi đua giỏi - về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020 - 2025”.


Đồng chí Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và

Quản lý khoa học phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Minh Sử khẳng định, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Tòa án, đồng chí gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới các đại biểu tham dự Hội nghị, chúc Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước.

Tin: Bích Lệ

In Trang | Đóng cửa sổ