URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=289688194&p_details=1
 
Thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và việc xác nhận nhập học vào Học viện Tòa án (kèm theo danh sách thí sinh trúng tuyển)
16/09/2021-03:42:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ