URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=278851519&p_details=1
 
Cụm Thi đua số VI Tòa án nhân dân họp chuẩn bị hoạt động văn nghệ và hội thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống và Đại hội thi đua TAND lần thứ IV
29/02/2020-09:22:00 AM
 
Ngày 28/2/2020, tại Học viện Tòa án, Cụm Thi đua số VI Tòa án nhân dân đã tổ chức họp chuẩn bị các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngày Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV.
Ngày 28/2/2020, tại Học viện Tòa án, Cụm Thi đua số VI Tòa án nhân dân đã tổ chức họp chuẩn bị các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngày Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV.

Đồng chí Nguyễn Minh Sử, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phó Giám đốc Học viện Tòa án chủ trì Hội nghị. Cùng tham gia cuộc họp có các đồng chí Phạm Hồng Quyền - Phó vụ trưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC; Đồng chí Hồ Sỹ Hưng - Phó trưởng ban, Ban Thanh tra TANDTC (Phó cụm trưởng Cụm thi đua số VI) và một số đồng chí thuộc Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.


Đ/c Nguyễn Minh Sử, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng,

Phó Giám đốc Học viện Tòa án chủ trì Hội nghị

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Sử đã nêu ra những công việc cần triển khai cho hội diễn văn nghệ cấp Cụm (vòng bán kết) và Hội thao (vòng chung kết). Theo đó, trưởng Cụm thi đua số VI đã có phiên họp trù bị cho công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao và Hội diễn văn nghệ, thành lập các Ban, tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể.


Đ/c Hồ Sĩ Hưng, Phó trưởng ban Thanh tra, Phó cụm trưởng

Cụm thi đua số VI phát biểu tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, các môn thi đấu và hình thức thi đấu của Hội Thao cũng được đưa ra thảo luận, lựa chọn môn thi và nội dung thi đấu phù hợp.

Đồng chí Hồ Sĩ Hưng, Phó trưởng ban Thanh tra, Phó cụm trưởng Cụm thi đua số VI gợi ý việc ghép các đơn vị trong Cụm thi đua trong trường hợp các đơn vị không đủ cầu thủ thi đấu môn thi đó.


Đ/c Phạm Hồng Quyền, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng

TANDTC phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Phạm Hồng Quyền - Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC cũng hướng dẫn và góp ý thêm về các hoạt động khác của Cụm Thi đua trong năm 2020 như việc triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Cụm, kết hợp sơ kết thi đua, hướng dẫn chọn Cờ thi đua và cá nhân điển hình tiên tiến dự Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

Trên tinh thần đó, Cụm thi đua số VI cùng phối hợp triển khai thành công hội diễn văn nghệ và hội thao cấp Cụm./.

Tin: Kim Liên

In Trang | Đóng cửa sổ