URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=274812879&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ hai năm 2019
30/09/2019-05:49:00 AM
 
Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-HĐTTCTP về việc thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp năm 2019 của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TANDTC ngày 11/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 27/9/2019, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ hai năm 2019.
Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-HĐTTCTP về việc thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp năm 2019 của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TANDTC ngày 11/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 27/9/2019, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ hai năm 2019.

Kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ hai năm 2019 được khai mạc tại Học viện Tòa án vào sáng ngày 25/9/2019. Tham dự kỳ thi có 201 thí sinh đến từ Tòa án các cấp trong cả nước.

Trong quá trình tổ chức ôn và thi luôn có sự phối hợp, giám sát của Ban Thanh tra giám sát thuộc Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Quốc gia. Sau 02 ngày ôn tập, từ ngày 25-26/9/2019, ngày 27/9/2019 các thí sinh thực hiện 02 bài thi, cụ thể:

- Sáng ngày 27/9: Môn thi Viết với thời lượng 180 phút;

- Chiều ngày 27/9: Môn thi Trắc nghiệm với thời lượng 60 phút.

Các Ủy viên trong Hội đồng thi đã quán triệt các Ban giúp việc (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Đề thi…) nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về nội quy, quy chế thi của Học viện Tòa án đã niêm yết.

Để đảm bảo tính rõ ràng minh bạch, trong suốt quá trình kỳ thi diễn ra luôn có sự phối hợp và giám sát của các đồng chí thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Thanh tra giám sát, Ban Coi thi: Đồng chí Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Thu Thủy, Trưởng phòng Giám sát Thẩm phán…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sự phối hợp giữa các Ban giúp việc cùng sự nỗ lực và cố gắng của các thí sinh, kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ hai năm 2019 đã diễn ra nghiêm túc và hoàn thành tốt theo đúng kế hoạch.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ