URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=273691744&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên, Thư ký viên chính năm 2019
13/08/2019-04:23:00 PM
 
Trên cơ sở Quyết định số 773/QĐ-TANDTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án năm 2019, ngày 09/8/2019, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên, Thư ký viên chính năm 2019.
Trên cơ sở Quyết định số 773/QĐ-TANDTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án năm 2019, ngày 09/8/2019, Học viện Tòa án đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên, Thư ký viên chính năm 2019.

Tham dự kỳ thi có 191 thí sinh đến từ Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn cả nước. Sau thời gian 1,5 ngày ôn tập và hướng dẫn làm bài thi, ngày 09/8/2019 các thí sinh đã thực hiện 02 bài thi, cụ thể:

- Sáng ngày 09/8: Môn thi Viết với thời lượng 180 phút;

- Chiều ngày 09/8: Môn thi Trắc nghiệm với thời lượng 60 phút.

Tại Hội đồng thi, TS. Nguyễn Trí Tuệ, Giám đốc Học viện Tòa án, Chủ tịch Hội đồng thi đã quán triệt các Ban giúp việc (Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Đề thi…) nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về nội quy, quy chế thi của Học viện Tòa án.


TS. Nguyễn Trí Tuệ, Giám đốc Học viện Tòa án,

Chủ tịch Hội đồng động viên, khích lệ các thí sinh

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra, thị sát các phòng thi và công tác tổ chức thi, TS. Nguyễn Trí Tuệ đã động viên, khích lệ tinh thần để các thí sinh tự tin làm bài thi và đạt kết quả tốt. Để đảm bảo tính nghiêm túc của kì thi, Học viện đã có sự phối hợp chặt chẽ với Vụ tổ chức - cán bộ  TANDTC, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao… Kì thi đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, kết thúc tốt đẹp.

Tin: Huế Dương

In Trang | Đóng cửa sổ