Thư viện tài liệu
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự...
 Bộ luật dân sự được Quốc hội nướ

Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 là nền tảng pháp lý cho hệ thống pháp luật điều chỉnh các quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm dân sự. Với kết cấu gồm 6 phần 27 chương, 698 điều Bộ luật dân sự 2015 có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, nghiên cứu nội dung từng điều luật một cách toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu, bình luận và áp dụng đúng các quy định của Bộ luật Dân sự để giải quyết tranh chấp về tài sản, về nhân thân, các yêu cầu về việc dân sự bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của quốc gia và dân tộc, lợi ích cộng cộng. Qua mộ thời gian nghiên cứu, tập thể tác giả là các giảng viên của Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Pháp luật dân sự, Trường đại học luật Hà Nội đã hoàn thành và trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ môn luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015” Phương pháp tiếp cận của nhóm tác giả là phân tích, bình luận nội dung từng điểm, từng khoản của các điều luật và có đưa ra một số ví dụ thực tiễn để phân tích và dẫn giải giúp cho bạn đọc hiểu đúng tinh thần của điều luật. Bên cạnh đó, với những kiến thức lý luận đã tích lũy được trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, tập thể tác giả đã phân tích, đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn của các quy định cũng như những điểm còn chưa thống nhất giữa điều luật đó với điều luật liện quan trong Bộ luật dân sự năm 2015 hoặc với quy định của luật chuyên ngành, từ đó giúp cho bạn đọc hiểu toàn bộ nội dung của Bộ luật dân sự năm 2015 một cách toàn diện hơn.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(15/1/2021)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: