Thư viện tài liệu
Sổ tay thư ký Toà Án
 Ngoài mục đích nâng cao ký năng

Ngoài mục đích nâng cao ký năng nghề nghiệp Thư ký Tòa án, Sổ tay Thư ký tòa án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho những người tiến hành tố tụng (nói chung), giáo viên, sinh viên luật… Đây cũng là tài liệu giúp cho những người tham gia tố tụng hiểu biết sâu hơn về quá trình tố tụng tại Tòa án và giúp cho việc tiến hành các thủ tục tố tụng thuận lợi hơn. Sổ tay Thư ký sẽ là tài liệu cơ bản giúp cho công chúng hiểu cụ thể hơn về hoạt động của Tòa án và dễ dàng tiếp cận Tòa án hơn.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần I : Thư ký Tòa án và những nhiệm vụ chung của Thư ký Tòa án

Phần II : Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án trong giai đoạn thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính

Phần III: Nhiệm vụ của Thư ký Tòa án tại phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính

Phần IV : Một số ký năng cơ bản của Thư ký Tòa án

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: