Thư viện tài liệu
Hỏi đáp pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân
 Quán triệt và cụ thể hóa quan đi

Quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân bảo đảm phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân của Đảng, Nhà nước hiện nay và những năm tiếp theo, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII,  tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Hộ tịch và Luật căn cước công dân.

Sự ra đời của hai Luật này tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của mỗi cá nhân; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ tùy thân của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, Bộ luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, tại kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017 với rất nhiều nội dung mới mang tính đột phá, trong đó các quyền, nghĩa vụ liên quan đến vấn đề hộ tịch, căn cước công dân tiếp tục được ghi nhận và hoàn thiện hơn.

Cuốn sách này ra đời nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi pháp luật về hộ tịch và căn cước công dân. Nội dung cuốn sách gồm :

Phần I: Hỏi đáp pháp luật về hộ tịch, với các nội dung liên quan đến các vấn đề chung về hộ tịch, đăng ký các việc hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Phần II : Hỏi đáp pháp luật về căn cước công dân, với các nội dung liên quan đến các quy định về quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, số định danh cá nhân và thẻ Căn cước công dân.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(10/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: