Thư viện tài liệu
Tìm hiểu quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm...
 Mang thai hộ vì mục đích nhân đạ

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo lần đầu tiên được pháp luật Việt Nam ghi nhận và điều chỉnh trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Nhằm đưa những quy định nêu trên vào thực tiễn đời sống, ngày 28-1-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Cuốn sách này được trình bày dưới dạng câu hỏi và trả lời xoay quanh Nghị định mới này.

(2/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: