Thư viện tài liệu
Giải đáp vướng mắc về pháp luật
 Ngày 25/6/2015

Ngày 25/6/2015, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ năm 2017 và Luật này thay thế Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11.

Ngày 21/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán, chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm : chương; loại; khoản; mục; tiểu mục; chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia; nguồn ngân sách nhà nước; cấp ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước và Công văn số 7809/BTC-KBNN ngày 19/12/2017, Công văn số 2170/BTC-KBNN ngày 26/02/2018 hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới.

Để giúp các cơ quan, đơn vị hiểu rõ hơn về Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước, cuốn sách ra đời với nội dung gồm các phần :

Phần I : Cẩm nang giải đáp vướng mắc về Luật Ngân sách nhà nước

Phần II : Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(13/11/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: