Thư viện tài liệu
Xã hội học pháp luật
 Ở nước ta hiện nay

Ở nước ta hiện nay, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu xã hội học pháp luật cũng như ứng dụng nó vào giải quyết các vấn đề thực tiễn mà đời sống pháp luật đang đặt ra. Tác giả biên soạn cuốn sách này nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu nói trên.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

(25/12/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: