Thư viện tài liệu
230 biểu mẫu văn bản trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự...
 Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện tro

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính, luật sư Nguyễn Ngọc Điệp đã biên soạn cuốn sách với bố cục 04 phần gồm :

PHẦN THỨ NHẤT : 60 BIỂU MẪU VĂN BẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

PHẦN THỨ HAI : 93 BIỂU MẪU VĂN BẢN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

PHẦN THỨ BA : 63 BIỂU MẪU VĂN BẢN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

PHẦN THỨ TƯ : 15 BIỂU MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

(29/10/2020)
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: