Thư viện tài liệu
Luật dân sự Việt Nam
 Bộ luật Dân sự của nước Cộ

Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 là Bộ luật Dân sự thứ ba của Nhà nước dân chủ nhân dân. Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 nhằm mục đích cung cấp cho độc giả sự thống nhất trong cách hiểu những quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, áp dụng những quy định trong chế định này để giải quyết các tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và bồi thường trong một số truwogf hợp cụ thể là trường hợp phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; do làm ô nhiễm môi trường; do cây cối; nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra; do xâm phạm thi thể; xâm phạm mồ mả; vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng và bồi thường trong những trường hợp cụ thể khác…

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này !

(25/11/2020)

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: