Phó Giám đốc Học viện Tòa án


Phó Giám đốc

DƯƠNG TUYẾT MIÊN

- Họ và tên khai sinh: Dương Tuyết Miên
- Họ và tên thường gọi: Dương Tuyết Miên
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1967
- Quê quán: Hà Nội
- Chức danh: PGS. TS Luật học, giảng viên cao cấp
- Chuyên ngành: luật Hình sự, tội phạm học
- Chức vụ đảm nhiệm: Phó Giám đốc Học viện Tòa án

 

 
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: