GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÒA ÁN


Phó Chánh án TAND tối cao

Kiêm Giám đốc HVTA

NGUYỄN TRÍ TUỆ

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trí Tuệ
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Trí Tuệ
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1963
- Quê quán: tỉnh Bắc Ninh
- Học vị: Tiến sĩ Luật học
- Chức danh: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
- Chức vụ: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, kiêm Giám đốc Học viện Tòa án

 
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: