Phó Giám đốc Học viện Tòa án


Phó Giám đốc

PHẠM NHƯ HƯNG

- Họ và tên khai sinh: Phạm Như Hưng
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1970
- Quê quán: huyện Tiên Lãng - thành phố Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Học
- Chức vụ đảm nhiệm: Phó Giám đốc Học viện Tòa án

 

 
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: