Phó Giám đốc Học viện Tòa án


Phó Giám đốc

NGUYỄN MINH SỬ

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Minh Sử
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Minh Sử
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1967
- Quê quán: xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
- Chức danh: Giảng viên chính
- Trình độ chuyên môn:Tiến sĩ Luật học
- Chức vụ đảm nhiệm: Phó Giám đốc Học viện Tòa án

 

 
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: